Muhasebe-Finansman

Bu alandaki dersler Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Envanter ve Bilanço  Muhasebe Denetimi, Finansal Yönetim, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Finansal Tablolar Analizi gibi derslerdir. Bu dersleri alan öğrenciler; bir işletmedeki muhasebe ve finansman fonksiyonunun temel olarak işleyişini, muhasebe ve finansmanın ne işe yaradığını, yöneticilere nasıl yardımcı olduğunu ve Muhasebe ve Finansman bölümlerinin sağlamış olduğu bilgilerle işletmenin nasıl daha etkin bir şekilde yönetileceğini öğrenebilmektedir.

Sayısal Yönetemler

Sayısal Yöntemler Anabilim dalının amacı; öğrencilerin farklı işletme problemlerini modelleyebilmelerini ve bunları bilgisayar yardımı ile çözüp, elde ettikleri sonuçları yorumlayabilmelerini sağlamaktır.

Yönetim Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı bu alanda uzmanlaşmış kadrosuyla örgüt teorileri, davranış bilimleri, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim gibi konularda öğrenciler için bilgi birikimi oluşturmaktadır. Bu açıdan; bu anabilim dalı çevresel faktörlerden etkilenen yüksek derecede rekabetçi pazarlara yönelik bilimsel bakış açısıyla birçok çözüm sunmaktadır.  Böylece, mezun olan öğrenciler değişen yoğun rekabet koşullarına karşılık verebileceklerdir.

Üretim ve Yönetim Pazarlama

Üretim ve pazarlama işletmelerin omurgasını oluşturan iki temel faktördür .Bu iki bilim dalında teori ve uygulamaları birleştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu güncel bilgilere sahip kültürel birikimi olan, araştırma ve problemlere sahip olduğu bilgiler ışığında çözüm üretme yeteneği gelişmiş, kaliteli elemanlar yetiştirmek ve bu alanda, ülkemizi çağdaş bilgi toplumları seviyesine ulaştırabilmek için topluma, ülkeye ve insanlığa faydalı bilgileri araştırıp üreten, aktaran ve katkı sağlayan, örnek gösterilen ve gurur duyulan akademik çalışmalar yapmak amaçlanmaktadır.