İktisat Bölümü, öğrencilerimize yerel, ulusal ve küresel ekonomik sorunları anlama, yorumlama ve çözüm üretme becerileri sağlayan ve gelişmelere paralel olarak sürekli güncellenen bir müfredat sunmaktadır. Temel felsefemiz, teorik iktisat bilgileri ile gerçek hayatı bir araya getirerek rekabetçi, yenilikçi, kamu ve özel sektörlerin gereksinimlerine cevap verebilen, küresel dünyayı iyi analiz edebilen öğrenciler yetiştirmektir.

İktisat Bölümü, İktisat Teorisi, İktisat Politikası ve İktisat Tarihi Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır.

İktisat Teorisi

Öğrencilerinin iktisadi davranış ve karar verme süreçlerini, piyasaların, ekonomilerin ve küresel ekonominin işleyişini kavramalarını sağlamayı amaçlar. İktisat Teorisi Anabilim Dalı öğrencileri iktisat teorisi ve temel ampirik analiz araçlarıyla tanıştırır.

İktisat Politikası

Devletin ekonomik alanda yürüttüğü faaliyetleri irdelemektedir. Anabilim dalı,  faiz oranları ve devlet bütçesinin ayarlanması gibi konuların yanında işgücü piyasası, ulusal mülkiyet ve devlet müdahaleleri gibi diğer birçok konuyu kapsamaktadır.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Büyüme, kalkınma ve uluslararası iktisat konularında kuramsal ve uygulamalı dersleri yürütmektedir.

İktisat Tarihi

Uzak geçmişten yakın dönemlere kadar olan insan tarihinde hangi olay, olgu ve kurumları iktisadi olarak nitelendirildiği derslerle öğrencilerine aktarmaktadır. Bu derslerde genel iktisat tarihi ve Türkiye’nin iktisadi tarihi ile ilgili temel metodolojik, kronolojik ve kuramsal temellerin öğrencilere ve araştırmacılara aktarılması amaçlanmaktadır.

İktisat Bölümü Çalışma Alanları ve İş İmkanları: 

Bankalarda bireysel veya gişe birimleri ve müfettişlik, muhasebe ile ilgili alanlar özel sektörde çalışabilecekleri alanlardır. 

Özel koşulların arandığı belli başlı durumların dışında İİBF mezunlarının girdiği her alana KPSS ile memur olarak girebilirler. 

Bunlardan bazıları; maliye bakanlığına, sosyal güvenlik kurumuna, hazineye bağlı uzmanlıklar; yine bazı bakanlık ve kurumlara bağlı müfettişlikler vb. dir. 

 Yüksek kariyer planı yapmayanlar için KPSS’nin B kadro alımları ile memur olmak da mümkündür. 

Ayrıca her lisans mezununun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak ve akademik personel olmak da tercihlerden birisi olabilir.