İktisat Politikası

İktisat Politikası Anabilim Dalı, devletin ekonomik alanda yürüttüğü faaliyetleri irdelemektedir. Anabilim dalı,  faiz oranları ve devlet bütçesinin ayarlanması gibi konuların yanında işgücü piyasası, ulusal mülkiyet ve devlet müdahaleleri gibi diğer birçok konuyu kapsamaktadır.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı, büyüme, kalkınma ve uluslararası iktisat konularında kuramsal ve uygulamalı dersleri yürütmektedir.

İktisat Tarihi

İktisat Tarihi Anabilim Dalı, uzak geçmişten yakın dönemlere kadar olan insan tarihinde hangi olay, olgu ve kurumları iktisadi olarak nitelendirildiği derslerle öğrencilerine aktarmaktadır. Bu derslerde genel iktisat tarihi ve Türkiye’nin iktisadi tarihi ile ilgili temel metodolojik, kronolojik ve kuramsal temellerin öğrencilere ve araştırmacılara aktarılması amaçlanmaktadır.

İktisat Teorisi

İktisat Teorisi Anabilim Dalı, öğrencilerinin iktisadi davranış ve karar verme süreçlerini, piyasaların, ekonomilerin ve küresel ekonominin işleyişini kavramalarını sağlamayı amaçlar. İktisat Teorisi Anabilim Dalı öğrencileri iktisat teorisi ve temel ampirik analiz araçlarıyla tanıştırır.