Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Uşak Üniversitesi  Kamu Yönetimi Bölümü içerisinde faaliyet gösteren akademik bir birimdir. Birim, lisans düzeyinde çeşitli derslerin yürütülmesinden sorumludur. 


Anabilim Dalı kapsamında olmak üzere lisans düzeyinde verilen derslerle, öğrencilere yerel yönetimler olgusunun temel kavram ve teorik çerçevesinin yanında  kamu yönetimi örgütlenmesi içerisindeki yeri, yerel yönetim algısı, felsefesi ve tarihi, Türk Yerel Yönetim Sisteminin yapısı ve özellikle 2000 'li yıllardan itibaren yaşanan Yerel Yönetimler Reformu uygulamaları ile lisans öğrencilerinin temel formasyonunun geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine yerel, ulusal ve küresel olgu ve olayları ve gelişmeleri eleştirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneğinin kazandırılmasını hedeflemektedir. Küresel, ulusal ve yerel  düzeylerde siyasi gelişmeleri, takip ve analiz edebilme, ortaya çıkan sorunların çözümünde öneriler geliştirebilme kapasitelerinin geliştirilmesini; Bu doğrultuda öğrencilerin mezun olduktan sonra sosyal ve siyasi gelişmelerin farkında olan, etkin ve sorumluluk sahibi politikacılar, memurlar, yöneticiler, bilim adamları, siyasi analistler ve vatandaşlar olarak toplumda yer almalarını amaçlamaktadır  Bu doğrultuda öğrencilere Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Siyaset Sosyolojisi, Siyasal Davranış, Siyasal Teori, Türk Siyasal Tarihi, Demokrasi konularında kapsamlı bilgi verilmesini sağlamaktadır.

Yönetim Bilimleri

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Uşak Üniversitesi  Kamu Yönetimi Bölümü içerisinde faaliyet gösteren akademik bir birimdir. Birim, lisans düzeyinde çeşitli derslerin yürütülmesinden sorumludur. Anabilim Dalı kapsamında olmak üzere lisans düzeyinde verilen derslerle, öğrencilere yönetim olgusunun temel kavram ve kategorilerinin verilmesi ve kamu yönetimi örgütlenmesi, devlet algısı, yönetim felsefesi ve tarihi, yönetim kuram ve kavramları bakımından lisans öğrencilerinin temel formasyonunun geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hukuk Bilimleri

Kamu Yönetimi Disiplininin önemli bir kısmını hukuki düzenlemeler oluşturmakta ve aynı zamanda Kamu Yönetimine yön vermektedir. Gerek karar alma süreçlerinde gerekse kamu politikalarının oluşması aşamalarında Kamu Yönetimi yapısı içerisindeki tüm yöneticiler Anayasa ve Yasalara uygun olarak hareket etmek durumundadırlar. Bu nedenlerle hukuk dersleri Kamu Yönetimi programı için önemli bir yere sahiptir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde yer alan Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı gerek Kamu Yönetimi alanında gerek özel sektörde iş hayatına atılacak mezunlara, hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanlarında temel bir hukuk eğitiminin verilmesini hedeflemektedir.

Kentleşme ve Çevre Sorunları