Ekonometri Bölümü 2013 yılında kurulmuştur. Ekonometri bilimi genel anlamda, istatistik biliminin iktisadi ve idari konulardaki özel bir uygulama alanıdır.  Ekonometri bölümünde iktisat ve istatistik ağırlıklı eğitim verilmekle beraber bunlara ek olarak yöneylem araştırması, matematik, bilgisayar ve yabancı dil dersleri de okutulmaktadır.

Ekonometri, iktisadi ve idari bilimler alanlarında araştırma planlama, gözlem yapma, verileri toplama  ve  toplanan  verileri  düzenleme, analiz  etme, yorumlama, objektif  ve  doğru  kararı  verme  ile  ilgili  bilimsel  teknik  ve metotlar  geliştiren  ve  uygulayan  bir  bilim dalıdır. Bu açıdan çeşitli ekonomik problemlerin incelenmesive bunlara uygun istatistiksel ve matematiksel analiz yöntemleri kullanarak problemin çözümüne yönelik objektifkararların alınması,  ekonomi teorilerinin somut verilere dayanarak ıspatlanması, gibi konularda eğitim-öğretim ve araştırmalar yapar.

Ekonometri bölümünü bitiren öğrenciler; Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler. 

Ekonometri Bölümü'nde üç Anabilim Dalı bulunmaktadır.

               -Ekonometri
               -Yöneylem Araştırmaları
              - İstatistikMİSYONUMUZ

Çağdaş, mesleki ve uzmanlık alanı ile ilgili eğitimin gerektirdiği niteliklere sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen uzman elemanlar yetiştiren bir Bölüm olmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Mesleğiyle ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olma çabası güden, araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin  gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiş uzman ekonometristler yetiştirmektir.