1990’larda hızlanan küreselleşme süreci, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler sonucu gerek devletler arasında gerekse sivil düzlemde uluslararası ilişkiler tarihte benzeri görülmemiş bir şekilde hız kazanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, uluslararası ilişkiler bilimsel bir disiplin olmanın yanında güncel toplumsal ve bireysel olgu ve kavramları anlamlandırma bakımından da önem kazanmıştır.

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün amacı; uluslararası ilişkiler bağlamında, devletlerarası resmi ilişkilerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar, çok uluslu şirketler ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin çok boyutlu ilişkileri konularında öğrencilere temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Siyaset bilimi bağlamında ise öğrencilerin teorik bilgiler yanında Türk Siyasal Hayatının tarihsel ve güncel sorunları konusunda donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Bölüm ders müfredatında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yanında iktisat ve hukuk alanında temel seviyedeki zorunlu derslerin yanında çok sayıda seçmeli derse yer verilerek, öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine göre disiplinler arası bir programla yetiştirilmesine zemin hazırlanmıştır. Böylece, öğrencilerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki konuları çok boyutlu bakış açısıyla ele alma becerisi elde etmeleri, analitik ve eleştirel düşünme alışkanlığı kazanmaları amaçlanmıştır. Ayrıca müfredatta, öğrencilerin alanlarındaki bilimsel çalışmalar ve güncel gelişmeleri takip edebilecek seviyede İngilizce öğrenmelerini sağlayacak yabancı dil derslerine de yer verilmiştir.

 

Bölümün nihai hedefi, bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında çağdaş bilgi donanıma sahip, yabancı dil bilen diplomat ve siyasetçi adaylarını yetiştirmektir.

Bölüm mezunları yurt içi ve yurtdışında kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanaklarına sahiptirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Avrupa Birliği, Ekonomi, İçişleri, Milli Savunma, Maliye, Kültür ve Turizm bakanlıkları gibi kamu kurumlarında görev yapma imkânı bulunmaktadır. Mezunlar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, özel şirket ve finans kuruluşlarının uluslararası departmanlarında, medya kuruluşlarında, siyasi partiler gibi kurumlarda kariyer imkânı bulabilmektedirler.

 

Yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda modern ve kaliteli eğitim bir vermeyi planlayan bölümün kuruluş çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürülmektedir.

 

Prof.Dr. Şadan ÇALIŞKAN

Bölüm Başkan V.