5510 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan çırak ve stajyer öğrencilerin iş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığı geçirmeleri durumunda 216/21 sayılı genelgeye ek (10/7/2018 tarihli ve 2018/26 sayılı genelge) de söz konusu kişilerin çalıştığı/staj gördüğü işvereni işverenleri tarafından bildirimleri manuel olarak kağıt ortamında yapılacak ve yükümlülüğün süresinde getirilmemesi durumunda idari para cezaları eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenlerine uygulanacaktır denilmektedir. İlgili genelgeye istinaden işverenlerin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bununla birlikte söz konusu kapsamda sayılanların istirahat raporu almış olması durumunda çalışılmadığına dair bildirim işlemlerinin primlerin bildirildiği okul tarafından yapılması gerekir denildiğinden; Staj yapan öğrencilerimizin bildirimleri her ayın 23'üne kadar bildirilmek zorunda olup, yapılmadığı taktirde asgari ücretin yarısı kadar öğrencinin okuluna para cezası uygulanır denilmektedir. Kurumumuzun idari para cezası ile karşılaşmasının önlenmesini amacıyla sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık raporlarının en geç raporun düzenlendiği günü izleyen iş günü içerisinde öğrenci tarafından, bağlı bulunduğu okula elden, faks veya mail yoluyla bildirilmesi, ilgili okulun ise gelen raporları, doktor raporları örneği ile birlikte her ayın 3'üncü iş gününe kadar Özlük İşleri ve Tahakkuk Birimine bildirmesi gerekmektedir.


26 Nisan 2021