Fakülte Dekanlığımızca düzenlenen 2019-2020 Bilgilendirme Toplantıları kapsamında Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Erkan, 24 Ekim 2019 Perşembe günü Fakültemiz Toplantı Salonunda "Bologna Sürecinde Veri Girişlerinin Yapılması-2" başlıklı bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

 

 


25 Ekim 2019