Fakülte Dekanlığımızca düzenlenen 2019-2020 Bilgilendirme Toplantıları kapsamında Fakültemiz Öğretim Elemanı Arş.Gör. Utku AYBUDAK, 21 Kasım 2019 Perşembe günü Fakültemiz Toplantı Salonunda "Asabiye" Kavramı Işığında Türklerin İslamlaşması ve Devlet" başlıklı bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

 

 


21 Kasım 2019