Fakültemiz İşletme Bölümü Öğretim Elamanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur ALTINAY'ın "09.10.2019-12.10.2019 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 23. Finans Sempozyumu'nda sunulan "Fama-French Beş Faktör Varlık Fiyatlama Modeli: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma" adlı bildirisi genel değerlendirme sonucunda ikincilik ödülü'ne layık görülmüştür."


20 Aralık 2019