2019 Yılı Öz Değerlendirme Raporları hakkında bilgi almak için Üniversitemiz  Kalite Koordinatörlüğü Değerlendirme ve İzleme Ziyareti (DİZ) Ekibi 22/01/2020 Salı Günü Fakültemize gelerek bilgilendirme yapılmıştır.  Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekip Başkanı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İncilay YURDAKUL,  Kalite Komisyon Üyeleri  Doç. Dr. Özcan ÖNEY,  Dr.Öğr.Üyesi Müge TARHAN, Gönüllü Personel  Memur Hayru Nisa IRMAK  ve Gönüllü Öğrenci  Furkan CUKAZ Dekanlığımızda ağırlanarak önce Fakülte Dekanlığımız tarafından  2019 Yılı Öz Değerlendirme Raporu sunumu yapılmış sonra sırasıyla Akademik Personelimiz, Fakülte Öğrencilerimiz ve İdari Personelimiz ile genel sıkıntılar ve istek-talepler hakkında görüşülerek ziyaret tamamlanmıştır.


27 Ocak 2020