Fakültemiz Kalite Komisyonu’nun  17 Aralık 2020 tarihindeki Akreditasyon toplantısı, Dekanımız Prof. Dr. Asem HEKİMOĞLU’nun başkanlığında online olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan akreditasyon toplantısında dekan yardımcısı Doç. Dr. Mustafa TAYTAK’ın Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği’ne (STAR) ait lisans programları değerlendirme ölçütleri hakkında yapmış olduğu sunum bağlamında söz konusu kriterler komisyon üyelerince değerlendirilmiş olup fakültemiz İşletme Bölümünün ölçütleri sağlaması noktasında çalışmalara hız verilmesi komisyon üyeleri tarafından karara bağlanmıştır.

Ayrıca söz konusu toplantıda fakültemizin diğer bölümlerinin de Avrupa'nın en önemli akreditasyon kurumlarından bir tanesi olan AQAS (Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen E.V.) ile akreditasyon sürecinin başlatılmasına yönelik her bölümün eksikliklerinin tespit edilmesi ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi yönünde konsensüs sağlanmıştır.


18 Aralık 2020