2020 Yılı Öz Değerlendirme Raporları hakkında bilgi almak için Üniversitemiz  Kalite Koordinatörlüğü Değerlendirme ve İzleme Ziyareti (DİZ) Ekibi 22/02/2020 Salı Günü Fakültemize gelerek bilgilendirme yapılmıştır.  Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekip Başkanı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İncilay YURDAKUL,  Kalite Komisyon Üyeleri  Dr. Öğr. Üyesi M. Özge BALTAAraş. Gör. Melike KALKAN, Gönüllü Personel Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sekreteri Adil KARAMAN ve Gönüllü Personel  Memur Mustafa ZAMBAK Dekanlığımızda ağırlanarak önce Fakülte Dekanlığımız tarafından  2020 Yılı Öz Değerlendirme Raporu sunumu yapılmış ve genel değerlendirmeler sonrasında birim kalite ve stratejisinde yapılabilecek iyileştirilmeler hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunularak istişare edilmiştir. Diz Ekibi Yönetim görüşmesinden sonra sırasıyla Kalite Komisyon üyeleri, Akademik Personelimiz, İdari Personelimiz ve Fakülte Öğrencilerimiz  ile genel sıkıntılar ve istek-talepler hakkında görüşülerek ziyaret tamamlanmıştır.

 


23 Şubat 2021