ALİ ÖZOĞLU
Fakülte Sekreteri V.
ali.ozoglu@usak.edu.tr
2216
FADIL ÖZBOLAT
Bilgisayar İşletmeni
fadil.ozbolat@usak.edu.tr
2200 - 2202
FATMAGÜL ERDOĞAN AKYAR
Memur
fatmagul.erdogan@usak.edu.tr
2243
ÜLKÜ BİLGİN POLAT
Şef
ulku.bilgin@usak.edu.tr
2260
ÜLKER ERDOĞAN
Sekreter
ulker.erdogan@usak.edu.tr
2240
ÇAĞRI YALÇIN
Bilgisayar İşletmeni
cagri.yalcin@usak.edu.tr
2242
SEDEN ÇELİK
Bilgisayar İşletmeni
seden.erhan@usak.edu.tr
2203
SELDA AKÇALI
Memur
selda.akcali@usak.edu.tr
2241
İSMAİL KARACAOĞLU
Memur
ismail.karacaoglu@usak.edu.tr
2244