YILMAZ UZUN
Fakülte Sekreteri
yilmaz.uzun@usak.edu.tr
2216
ÜLKÜ BİLGİN POLAT
Şef
ulku.bilgin@usak.edu.tr
2260
FADIL ÖZBOLAT
Bilgisayar İşletmeni
fadil.ozbolat@usak.edu.tr
2200 - 2202
FATMAGÜL ERDOĞAN AKYAR
Memur
fatmagul.erdogan@usak.edu.tr
2243
ÜLKER ERDOĞAN
Sekreter
ulker.erdogan@usak.edu.tr
2243-2260
SEDEN ÇELİK
Bilgisayar İşletmeni
seden.erhan@usak.edu.tr
2203
İSMAİL KARACAOĞLU
Memur
ismail.karacaoglu@usak.edu.tr
2241
MEHMET ALİ YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
mehmetali.yilmaz@usak.edu.tr
2340