Uşak Üniversitesi İç Kontrol Standartları ve Genel Şartı

 

İİBF-İç Kontrol Standartları 2021

 

Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri

 

 İç Kontrol Standartları Aralık 2022 Revize Edilmiştir.

 

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

 

STANDART 1 – ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

 1-1 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

1-2 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

 

 

1-3 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

 

1-4 HASSAS GÖREVLER

 

 STANDART-2 MİSYON-VİZYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

 

2-1 MİSYON VE VİZYON

 

2-2 TEŞKİLAT ŞEMASI

 

2-3 ORGANİZASYON ŞEMASI

 

2-4    GÖREV TANIMLARI

 

  

2.4.1 Dekan 

2.4.2 Fakülte Kurulu

2.4.3 Fakülte Yönetim Kurulu

2.4.4 Dekan Yardımcısı

2.4.5 Fakülte Sekreteri

2.4.6 Fakülte Bölüm Başkanlıkları

2.4.7 Fakülte Anabilim Dalı Başkanlıkları

2.4.8 Fakülte Öğretim Üyeleri.

2.4.9   Fakülte Öğretim Elemanları

2.4.10 Fakülte Araştırma Görevlileri

2.4.11 Dekan Sekreterliği

2.4.12 Yazı İşleri

2.4.13 Öğrenci İşleri

2.4.14 Bölüm Sekreterliği

2.4.15 Satın Alma,Ayniyat,Taşınır Kayıt Yetkilisi

 

2-5    FAKÜLTE HİZMET BİRİMLERİ TEŞKİLAT ŞEMASI

 

2-6    BÜTÜN GÖREVLİ PERSONELİN ORTAK SORUMLULUKLARI

 

2-7 BÜTÜN GÖREVLİ PERSONELİN ORTAK SORUMLULUKLARI. EK

 

2-8BÜTÜN BİRİMLER ARŞİVLEME

 

 

STANDART 3 - PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANS

  PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI 

 

STANDART 4 – YETKİ DEVRİ

YETKİ DEVRİ ve İMZA –PARAF DÜZENİ

 

2 – RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

 

STANDART 5 – PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

 

STANDART 6 – RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

 

STANDART 7- KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ 

 

STANDART 8- PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

 

8-1 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

 

8-2 FAKÜLTEMİZ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞ AKIŞ ŞEMALARI

8.2.1  Yatay Geçiş Kontenjan Önerisi ve Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması 

8.2.2  Ders Muafiyet İntibak İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.3  Sınav Programları Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.4  Mazeret Sınavı İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.5  Tek Ders Sınavı İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.6 Burs İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.7  Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri İş Akış Şeması

8.2..8

8.2.9   Diploma Düzenlenmesi İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.10  Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması

8.2.11  Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.12  Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.13  Gelen-Giden Evrak İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.14  Fakülte Kurulu/Yönetim Kurulu İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.15  Akademik Personelin İzin Kullanımı İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.16  İdari Personelin İzin Kullanımı İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.17  Hastalık İzin Kullanımı İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.18 Yurtdışı İzin Kullanımı İşlemleri İş Akış Şeması

 8.2.19 Doğrudan Temin İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.20 Taşınır Mal Giriş İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.21 Taşınır Mal Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

8.2.22 Stratejik Plan Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması

 

STANDART 9 – GÖREVLER AYRILIĞI 

GÖREVLER AYRILIĞI

 

STANDART 10- HİYERARŞİK KONTROLLER          

HİYERARŞİK KONTROLLER

 

STANDART 11- FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

 FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

4. BİLGİ VE İLETİŞİM SANDARTLARI

 

STANDART 12- BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

 

STANDART 13- BİLGİ VE İLETİŞİM

 BİLGİ VE İLETİŞİM

 

STANDART 14- RAPORLAMA

RAPORLAMA

 

STANDART 15 - KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

 

STANDART 16- HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ 

HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

5. İZLEME STANDARTLARI

  

STANDART 17- İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 17-1 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

17-2 İÇ KONTROL STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

STANDART 18- İÇ DENETİM 

İÇ DENETİM

 

 


Oluşturma: 22 Temmuz 2022