Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (e-ISSN: 2148-4228), çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan ve açık erişim politikasına sahip uluslararası akademik bir dergi olup yılda iki defa (Kış-Yaz) elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi; iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları bir arena oluşturmak amacıyla, bu alanlardaki uluslararası çalışmaları yayımlamaktadır. Çalışmalar Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir. 

İletişim :

Nezih Tayyar (Editör)

Adres: Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uşak Üniversitesi, 1 Eylül Kampüsü, İİBF A – Blok 64200 Uşak / Türkiye

Telefon: 902762212121 - Ext: 2330

Faks: 902762212133

E-posta: optimumdergi@usak.edu.tr 

http://dergipark.gov.tr/optimum

SON SAYI

http://dergipark.gov.tr/optimum/issue/35800


Oluşturma: 16 Temmuz 2020